*اگر از تو دورم دليل بي وفايي نيست وفا آن است که نام تو را بر زبان دارم

عشق ناتمام ميگويد: من تو را دوست دارم چون به تو نياز دارم . عشق تمام ميگويد: من به تو نياز دارم چون تو را دوست دارم

 

زندگي سخت نيست ما سختش ميکنيم ، دلها تنگ نيست ما تنگش ميکنيم، عشق قشنگ نيست ما قشنگش ميکنيم، دل هيچ کس سنگ نيست ما سنگش مي کنيم *

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۶ساعت 21:3  توسط فریما  | 

از شمع سه چيز آموختم۱ ايستاده بميرم۲ بيهوده بميرم ۳به پاي تو بميرم
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 0:14  توسط فریما  | 

من قطره  اشکي در اقيانوس مي اندازم هر وقت پيداش کردي من از عشق تو دست مي کشم

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 0:12  توسط فریما  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 19:44  توسط فریما  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 19:43  توسط فریما  | 

زندگي سخت نيست ما سختش ميکنيم ، دلها تنگ نيست ما تنگش ميکنيم، عشق قشنگ نيست ما قشنگش ميکنيم، دل هيچ کس سنگ نيست ما سنگش مي کنيم
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 1:39  توسط فریما  | 

اگر از تو دورم دليل بي وفايي نيست وفا آن است که نام تو را بر زبان دارم

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 1:38  توسط فریما  | 

وقتي دلم برات تنگ ميشه ميرم پشت ابرها برات گريه مي کنم وقتي بارون ديدي بدون من برات گريه کردم

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 1:37  توسط فریما  | 

عشق را از انار بياموز که لبخند بر لب دارد ودلي پر از خون

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 19:8  توسط فریما  | 

زندگی درسی است که باید در آن شادیها را تقسیم خوبیها را جمع بدیها را تفریق و مهربانیها را ضرب کرد

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم بهمن ۱۳۸۶ساعت 20:9  توسط فریما  |